Referencie
Rekonštrukcia rodinného domu
Kordíky / 2012
Rekonštrukcia rodinného domu
Sielnica / 2011
Rekonštrukcia rodinného domu
Banská Bystrica / 2010
Novostavba rodinného domu
Vlkanová / 2008-2009
Kompletná rekonštrukcia rodinného domu
Kremnička / 2007
Novostavba rodinného domu
Zvolen, Zlatý potok / 2006-2007
Novostavba rodinného domu
Kynceľová / 2005-2006
Prístavba rodinného domu a garáže
Pršany / 2003-2004
Novostavba rodinného domu
Suchý vrch / 2003-2004
Novostavba rodinného domu
Kynceľová / 2002-2003
Počet návštevníkov od 05. 04. 2010:  pocitadlo
© Kamot 2010
Posledná aktualizácia: 05. 02. 2013
WebDesign: Martin Biely