Kontakt

Kamot, s.r.o.
stavebná spoločnosť
Kynceľová 87, 974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 948 519 774
e-mail: kamot@kamot.sk
web: www.kamot.sk

IČO: 36 059 501
IČ DPH: SK2020096188

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Sro, Vložka číslo 8283/S

Počet návštevníkov od 05. 04. 2010:  pocitadlo
© Kamot 2010
Posledná aktualizácia: 05. 02. 2013
WebDesign: Martin Biely